Vad vi gör

Vad är egentligen ofrivillig barnlöshet?

Linnéklinken har flera olika behandlingsmetoder som hjälper vid ofrivillig barnlöshet. WHO (världshälsoorganisationen) definierar begreppet ofrivillig barnlöshet som ett par som har försökt skaffa barn på naturlig väg i två år utan att lyckas. När i åldern ofrivillig barnlöshet uppkommer är mycket olika. Vissa par kan vara ofrivilligt barnlösa redan i 25-års åldern men andra par har inget problem att bli gravida i 40-års åldern.

Kontakta oss för en utredning

Hur vanligt är det?

Tio till femton procent av alla par som försöker få barn lyckas inte inom ett år. Naturligtvis ökar denna siffra vid högre ålder hos kvinnan, så för par över 35 år torde siffran snarare vara 20-25 procent och efter fyllda 40 år kommer majoriteten inte att lyckas alls.

Vad är den normala chansen att lyckas bli gravid per menscykel?

Om en frisk man och en frisk kvinna i 30-årsåldern har oskyddat samlag vid ägglossningstid
är chansen för graviditet ca 20-25 procent under förutsättning att:

  • kvinnan faktiskt ägglossar
  • äggstockarna producerar ägg med bra kvalité
  • äggledarna kan fånga upp ägg
  • befruktade ägg kan transporteras till livmodern
  • livmoderslemhinnan kan ta emot befruktade ägg för att de ska utvecklas
  • mannen har tillräckligt med spermier och med bra kvalité

När bör vi söka?

Om ett par försökt i ett till två år att få till en graviditet utan att lyckas, är det dags att söka hjälp. Det är då det blir aktuellt med en Utredning. Målet med en sådan är att fr a att ta reda på om grundförutsättningar för graviditet finns. Med detta menas idag egentligen att vi är mindre fixerade vid att försöka få en definitiv diagnos, utan mer att ta reda på om någon typ av åtgärd skulle öka parets chanser att lyckas, och i så fall hur stora chanserna skulle bli.

Det finns flera anledningar till barnlöshet. Grovt kan sägas att för en tredjedel av paren är orsaken hos kvinnan,  ytterligare en tredjedel beror på problem hos mannen. Hos den sista tredjedelen av paren påvisas inget säkert fel, utan diagnosen blir oförklarad ofrivillig barnlöshet.

Kontakta för konsultation

Tillhör ni den stora gruppen par som drabbats av ofrivillig barnlöshet? Vi tar gärna hand om er för utredning. Hur ni enklast får kontakt med oss hittar ni under rubriken  Kontakt. Hur utredningen går till ser ni under Utredning.