Länkar

Nya läroböcker i gynekologi och endokrinologi

Jan Holte har genom sin specialkompetens inom endokrinologi och PCOS varit medförfattare till de båda läroböckerna 'Gynekologi' och 'Endokrinologi', där nya upplagor nyligen har kommit ut. Böckerna vänder sig både till läkarstuderande och specialister som söker fördjupad och uppdaterad kunskap.

Tidningsbilaga

2007 är det 300 år sedan Uppsalabiologen Carl von Linné föddes. Med anledning av detta jubileum fick vi ett erbjudande att arrangera en bilaga i Svenska Dagbladet.