Patientinformation

Här kan du hämta steg-för-steginformation om din behandling

"Kort" stimulering

Stimulering med spray

"Äggfrys", egendonation

Äggdonator

Kontakta oss - hur och när?. Här kan du läsa om vanliga frågor och hur du vid behov kommer i kontakt med oss under behandling. Samma info finns också med i steg-för-steg-beskrivningarna.