Kvalitetsarbete

Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade

Kvalitet och noggranna rutiner är mycket viktigt för lyckat resultat vid IVF-behandling. Som ett led i vår ambition om högsta möjliga kvalitet har vi arbetat för att certifiera kliniken enligt ISO 9001. Det Norske Veritas (DNV) har genomfört revision och utfärdat certifikat 2006-SKM-AQ-2282. Certifikatet gäller vår verksamhet med benämning "Investigation and Treatment of Patients with Fertility Problems".

Kliniken är även miljöcertifierad enl ISO 14001, där Det Norske Veritas 2011-12-29 har utfärdat certifikat 106293-2011-AE-SWE-SWEDAC. Det innebär att vi i våra dagliga rutiner arbetar med särskild miljöhänsyn.