Utredning Infertilitet

Utredning av ofrivillig barnlöshet - infertilitet

Allmänt

En barnlöshetsutredning skall gå snabbt. Varje steg i utredningen skall vara individuellt anpassat och klart motiverat. En undersökning eller ett blodprov som inte ändrar något på hur man sedan går vidare är onödig och tar extra tid.

Det låter självklart, men det är tyvärr inte ovanligt att utredningar drar ut orimligt på tiden (inte minst pga väntan på första besöket). Ofta följs också en traditionell, stel rutin där flera moment kan vara utan specifikt värde för det aktuella paret. På Carl von Linnékliniken kan många gånger en utredning vara klar på bara 1-2 besök. Läs mer nedan.

Kvinnans ålder och spermaprovet har stor betydelse för hur utredningen läggs upp

En utredning för ett par där kvinnan är 30 år bör ha ett annat upplägg än för ett par där kvinnan är 39 år. Anledningen är att fertiliteten minskar ganska snabbt i de sena 30-åren och efter 40 år, vilket avspeglas tydligt i IVF-resultaten som sjunker tydligt med varje halvår från den åldern.

I den äldre gruppen är det helt enkelt inte meningsfullt att söka efter orsaker som ev kräver åtgärder som i sig drar ut än mer på tiden. Hos dessa par bör man därför snabbt utesluta de orsaker som relativt enkelt och framgångsrikt kan åtgärdas med andra metoder än IVF. Exempel på det är t ex ägglossningsstörningar som kan åtgärdas med enkel medicinering. Oftast avstår man äggledarutredning bland de som i sammanhanget är äldre, eftersom andra behandlingar än IVF i regel tillför föga ökad chans, om alls, i den gruppen.

Hos yngre par kan utredning av äggledarna vara motiverad, eftersom man kan ha flera år på sig att pröva enklare och billigare behandlingsmetoder än IVF.

Om mannens spermaprov konsekvent är nedsatt är behandlingen IVF med mikroinjektion, s k ICSI. I de fallen kan man också avstå äggledarutredning, eftersom utfallet av en sådan undersökning inte ändrar på hur man går vidare.

Utredning

1. Bakgrundshistoria

Hur länge har ni försökt få barn? Tidigare graviditeter? Missfall? Aborter? Misstänkta störningar i ägglossningen kan visa sig i oregelbunden menstruation. Tidigare misstänkta äggledarinfektioner, chlamydia, gonorré? Gynekologiska operationer och andra bukingrepp? Prostatainfektioner eller infektioner i testiklar eller bitestiklar? Andra sjukdomar eller mediciner? Redan sådana uppgifter kan ge goda ledtrådar om orsaken till parets barnlöshet. En fråga vi kommer att ställa är hur många dagar din menscykel normalt har - så detaljerat som möjligt. Ta gärna med en kalender om tidpunkter för menstruationer under sista halvåret-året finns antecknade där.

2. Undersökning av kvinnan

Vid första besöket undersöks kvinnan alltid gynekologiskt. Då görs ett ultraljud via slidan. Detta tillmäter vi stort värde, eftersom äggstockarnas och livmoderns utseende kan säga mycket om kvinnans förutsättningar. Vi mäter äggstockarnas storlek och räknar antalet omogna äggblåsor. Dessa mätningar ger värdefull information om den s k äggreserven.

3. Äggreserven bedöms oftast också genom analys av hormonet AMH, antimüllerskt hormon.
Ytterligare hormonprov, TSH, tas på kvinnan, för att kontrollera att störning i sköldkörtelns funktion inte föreligger.
Blodproven kan tas hos oss på mottagningen. Har du möjlighet att få proverna tagna innan, t ex på remiss via din hemortsläkare, så du sedan kan ta med dig svaren är det en fördel.

Andra hormonprover tas om speciell klinisk misstanke på hormonrubbning eller hypofyssjukdom föreligger, fr a vid gles eller utebliven mens (tecken på störd ägglossning).

4. Ev ägglossningsstörning kan bedömas utifrån blödningsmönstret, med ultraljud enligt ovan. Ibland kompletteras med en temperaturkurva, eller blodprov för mätning av hormonet progesteron. Appen Natural cycles kan här vara till god hjälp.
Ägglossningstest som köps på apotek kan användas för att kontrollera att ägglossningen fungerar. Testet mäter hormonet LH i urinen. Detta hormon insöndras i ökad koncentration ca ett dygn före ägglossningen. Vi rekommenderar att du har testat dig själv med sådana stickor under åtminstone någon menscykel innan ni kommer till oss.

5. Spermaprov på mannen. Detta kan specialprepareras på samma sätt som vid en IVF-behandling eller vid en insemination.
På så sätt får man en skärpt undersökning jämfört med en vanlig spermieanalys. Om ni kommer långväga ifrån så kan det vara klokt att ordna ett spermaprov samma dag som ni kommer på ert första besök. Då kan svaret ges samma dag och planeringen framåt underlättas. Ta upp detta med vår sköterska vid telefonkontakten.

6. Utredning av äggledarna.
Sker inte rutinmässigt (se ovan), men görs för flertalet yngre kvinnor. Äggledarutredning görs på kliniken på ett enkelt och skonsamt sätt på med ultraljud, samtidigt som kontrastvätska sprutas genom äggledarena via en tunn kateter som lagts in i livmodern.

Titthålsoperation, s k laparoskopi, gör nuförtiden inte rutinmässigt. Laparoskopi är ett operativt ingrepp i narkos och görs på kliniken på hemorten och bara om särskild anledning föreligger.
I undantagsfall kan det också bli aktuellt med s k hysteroskopi, vilket innebär undersökning av livmoderns hålrum och slemhinna. Man för då via slidan in ett tunt tittinstrument i livmodern. Det kan göras i lokalbedövning, i narkos och i vissa fall utan bedövning alls.

Hur lång tid tar en utredning på Carl von Linnékliniken?

Utredningen skall inte ta mer än en till max två månader från det paret kommit till kliniken. Oftast behövs inte mer än ett par besök på kliniken. Ibland räcker det med bara ett besök. Väntetiden till första besöket är hos oss oftast inte längre än fyra till sex veckor. Labprover som behövs kan ibland ordnas med hjälp av laboratorium eller vårdcentral på hemorten.

Vad leder utredningen till?

Utredningen utmynnar i ett sammanfattande samtal med utredande läkare och oftast ett behandlingsförslag. De vanligaste behandlingarna utgörs av

1 - Ägglossningsstimulering

2 - Insemination av mannens spermier (utgör i viss mån sista steget i utredningen).

3 - Provrörsbefruktning

Vi strävar efter att ge er en så bra prognosbedömning som möjligt, dvs hur stora chanser borde ni ha att lyckas med någon av de metoderna, alt ingen behandling alls.

För denna bedömning använder vi oss av de matematiska modeller som berörs under rubriken Vetenskap och Resultat.

Om ni har gjort utredningen hos någon av våra samarbetsdoktorer:, kan de oftast ge er motsvarande bedömning, genom att logga in på vår prognosmodell.

Vad kostar det att göra en utredning av ofrivillig barnlöshet på Carl von Linnékliniken?

V g se under priser. Frikort gäller ej.

Det behövs ingen remiss för att komma till oss för utredning.

Kan Carl von Linnékliniken utreda och behandla ensamstående kvinnor?

Den 1 april 2016 trädde en ny lag i  kraft som innebär att ensamstående kvinnor får genomgå fertilitetsbehandling med donerade spermier. Carl von Linnékliniken har tillstånd för att göra inseminationer med donerade spermier. Än så länge har vi dock endast möjlighet att göra det privat. Vg se prislista. Ring gärna och boka tid!

Har Carl von Linnékliniken någon väntetid för IVF?

Vi har i regel ingen väntetid utan en planeringstid på ca fyra till sex veckor för en IVF-behandling.
IVF måste anpassas efter kvinnans menscykel. Vår planeringstid innebär att vi oftast kan planera in en behandling utifrån den mens som väntas härnäst.

Har Carl von Linnékliniken avtal med landstinget för IVF?

Nej, i nuläget har vi  inget vårdavtal med något landsting.

Kan vi komma till Carl von Linnékliniken för landstingsfinansierad IVF?

Vi kan bara erbjuda landstingsfinansierad IVF om vi har ett vårdavtal med ett landsting. Vårt tidigare avtal med Region Gävleborg löpte ut 180831.