Ägglossningsstimulering

Ägglossningsstimulering

Tabletter

För patienter med störd ägglossning tillämpas hormonell stimulering av ägglossningen. Denna görs med tabletter, men kan också göras med FSH-preparat som Menopur, Puregon, Gonal-F eller Bemfola, som injiceras. FSH är det hypofyshormon som stimulerar äggstockarnas äggblåsor att växa till, så att normalt en äggblåsa blir mogen och kan släppa ut ett moget ägg. Tabletterna gör att hypofysen att frisätter mer FSH.
Tidigare fanns även tabletter Pergotime (clomifencitrat) men de avregistrerades i Sverige under 2017.

Man prövar oftast med tabletter först, eftersom det är den enklaste behandlingsformen.

1. Om patienten inte har mens alls eller mycket sällan, sätts först en menstruationsliknande blödning igång. Detta görs vanligen med ett progesteronliknande preparat, Provera (medroxyprogesteron), som tas som tabletter, 10 mg dagligen i 7-10 dagar. Några dagar efter avslutad medicinering kommer en blödning.

2. Stimuleringstabletterna ges i regel 2,5 mg från dag 3 t o m dag 7.

3. Undersökning med ultraljud görs vanligen den första cykeln omkring dag 13. Man ser då om en större äggblåsa utvecklats och om livmoderns slemhinna blivit förtjockad. Man kan också bedöma om livmoderhalsens sekret blivit lagom vattnigt.

4. Paret får ha samlag vid tiden för den förmodade ägglossningen. Ev ges ett hormon, Ovitrelle (hCG) för att sätta igång ägglossningen om äggblåsan ser mogen ut.

5. Om det är osäkert om det har blivit en ägglossning, kan ett blodprov tas en vecka efter det ägglossningen borde ha inträffat. I detta mäts hormonet progesteron, som skall stiga om en ägglossning verkligen skett.

6. Om ingen mens kommit drygt två veckor efter ägglossningen, tas graviditetstest. Om detta är positivt får patienten komma för ett graviditetsultraljud efter tre-fyra veckor. Om testet är negativt, kan en ny stimulering startas. Om mensen uteblir har man sannolikt inte haft ägglossning. Det kan då bli aktuellt att höja dosen i följande cykel. En ny mens kan först startas med en ny omgång med Proveratabletter.

7. Om mens kommer, kan man pröva en ny behandlingsomgång. Om undersökningen med ultraljud och progesteronprovet talar för att det varit ägglossning, använder man samma dos i nästa omgång. Om det inte har varit ägglossning, så höjs dosen till 2 tabletter. Maximalt brukar vi ge 3 och enstaka gånger 4 tabletter.

Man brukar pröva upp till 6 cykler, om patienten får ägglossning på dettta. Om dessa behandlingar inte resulterar i graviditet, går man vanligen vidare med  eller IVF. Man provar ofta FSH-stimulering med sprutor om tabletterna inte ger ägglossning.

FSH-stimulering

1. Om patienten inte har mens alls eller mycket sällan, sätts först en menstruationsliknande blödning igång. Detta görs vanligen med ett progesteronliknande preparat, Provera, som tas som tabletter, 10 mg dagligen i 7-10 dagar. Några dagar efter avslutad medicinering kommer en blödning.

2. Patienten ger sig själv injektioner under huden med ett FSH-preparat, Menopur, Rekovelle, Puregon, Gonal-F eller Bemfola. Man får instruktioner om hur detta går till av en av våra sköterskor.

3. Efter 7-8 dagar med dagliga injektioner kommer man till kliniken för en första kontroll med ultraljud. Det undersöks då om man har början till en äggblåseutveckling, och man får fortsatta ordinationer. Detta kan innebära höjning eller sänkning av FSH-dosen. Det avgörs då också när nästa kontroll skall göras.

4. När ultraljudsbilden talar för att en blåsa är mogen, ges ägglossningsspruta med ett annat hormon, Ovitrelle (hCG). ägglossningen sker då om cirka 40 timmar. Paret skall ha samlag redan samma kväll som sprutan givits, och kvällen därpå.

5. Om ingen mens kommit drygt två veckor efter hCG sprutan, tas graviditetstest. Om detta är positivt får patienten komma på ultraljud efter två veckor. Om det är negativt, får man komma på en ny undersökning. Sannolikt har man i så fall inte haft ägglossning.

6. Om mens kommer, kan man pröva en ny behandlingsomgång.

Det är vanligt att stimuleringar med FSH får brytas pga att för många äggblåsor utvecklas. Stimuleringen tar vanligen kring 2 veckor, och kräver mellan 1-5 ultraljud. Graviditetschanserna är c:a 10-15% per omgång, beroende på ålder och kroppsvikt hos kvinnan. Vi gör vanligen inte fler än sex cykler, färre om det är stora problem att få lagom äggblåsetillväxt.