Äggdonation - Bli Donator

Ge bort den finaste gåvan – ge ägg

Frågan om att skaffa barn är olika för alla. Någon väljer det. Någon annan inte. För någon är det viktigast i världen. Nu har du chans att hjälpa svenska par och ensamstående kvinnor som vill – men inte kan – att få barn. Ge den finaste gåvan för någon som drömmer om barn.

Efter den lag som trädde i kraft 2019-01-01, fick vi som första privata klinik i Sverige tillstånd att göra även IVF-behandlingar med donerade könsceller. Den nya lagen har varit efterlängtad i många år. Den innebär att svenska par och ensamstående kvinnor nu har möjligheter att få barn med donerade ägg, spermier eller embryon utan att söka sig utomlands.

Det betyder att du som vill ge ägg kan göra det hos oss. Då hjälper du någon som inte har egna ägg eller tillräckligt bra ägg att bli gravid och få barn.

Jag funderar på att ge ägg och vill bli kontaktad

Some fields are not valid
Standard Form

Jag vill ge ägg – vad behöver jag veta?

Du behöver vara mellan 23 och 35 år. Ditt BMI ska också vara under 35 och du får inte vara vanerökare. Alla äggdonatorer träffar en psykolog eller beteendevetare. Det gäller även alla som tar emot ägg. Vi vill bland annat diskutera ditt val att bli äggdonator, och hur du ställer dig till att eventuellt bli kontaktad av barnet när det har uppnått vad man kallar ”mogen ålder”.

Du som donator är helt anonym för mottagaren, och tvärtom. I Sverige får man dock som donator inte vara anonym gentemot det vuxna barnet, som alltså i mogen ålder har rätt och möjlighet att få veta vem du är. En förutsättning är förstås att föräldrarna/föräldern berättar om donationen – något man också uppmanar och uppmuntrar mottagaren att göra. Dina uppgifter sparas i 70 år.

Om du vill kan du senare vända dig till oss och få veta om äggen du givit har givit upphov till barn och i så fall hur många. Du får ge upphov till barn i max sex familjer vid behandling i Sverige. Som äggdonator har du varken skyldigheter eller rättigheter gentemot de barn som kan komma till.

Vi gör också en hälsoundersökning och testar dig för ett antal infektionssjukdomar. En donator får inte ha missbruksproblem och det får inte finnas några allvarliga ärftliga sjukdomar i släkten. Har du egna barn är det bra, men det är inget krav.

Vi hittar sedan ett par eller en ensamstående kvinna som kan ta emot dina ägg.

Grunden för all donation är enligt lag altruistisk, dvs man donerar av medmänsklighet och en önskan att hjälpa andra. Du får en schablonersättning för förlorad inkomst. Ersättningen är 1/4 av det s k prisbasbeloppet och varierar från år till år. Kan du visa att du har ett större inkomstbortfall än vad schablonen ersätter, kan det ersättas separat därutöver.

Jag har blivit godkänd som äggdonator – vad händer nu?

Vi startar en hormonbehandling som pågår i ca 10-12 dagar – i form av injektioner du själv kan göra hemma. Under tiden kommer du på kontroll till oss, så att vi via ultraljud kan se att ägg mognar. Efter cirka 12-14 dagar hämtar vi ut dina ägg. Vi berättar mer om hur det går till vid ett förberedande besök. Sedan dröjer det inte länge innan någon tar emot dem.

Varför ska jag donera mina ägg vid just Carl von Linnékliniken?

Om du väljer att donera dina ägg antar vi att du också vill att de ska tas omhand på allra bästa vis. Därför ska du vända dig till oss. Vi har lång erfarenhet inom fertilitetsbehandlingar och har sedan flera år ledande behandlingsresultat vid vanlig IVF. Vi kan också visa det i offentlig statistik. Hittills har vi hjälpt fler än 10 000 barn att komma till världen. Det gör oss till en av de största fertilitetsklinikerna i Norden. Dessutom forskar vi på ämnet. Vi är lätta att nå, har korta väntetider och sätter stor stolthet i vårt omhändertagande. Läs gärna mer om olika klinikers behandlingsresultat på Q-IVF.

Blir jag av med värdefulla ägg?

Nej, tack vare hormonbehandlingen kan vi oftast hämta ut minst 10 fina ägg som alla har möjlighet att bli ett barn. Vid en ”vanlig” cykel producerar kvinnan endast ett ägg som kan befruktas, men flera ägg börjar mogna ut samtidigt. De äggen skrumpnar ihop och kroppen gör sig av med dem. Det betyder att alla ägg vi hämtar ut annars hade försvunnit ändå. Om du planerar att bli gravid i framtiden gör du alltså inte av med värdefulla ägg som kan vara användbara då.

Du kan också välja att frysa dina egna ägg för att använda dem senare i livet. Om du känner dig osäker eller vill veta mer om det här, fråga oss.