Parbehandling - intyg och samtycken

Intyg från partner som inte närvarar vid frysåterföring

Vi behöver denna ifylld och underskriven om du inte kan närvara vid en frysåterföring. V g ordna med blanketten 1-2 dagar före återföringen, så att vi kan tina embryot.

Hämta blanketten "Intyg från partner som inte närvarar vid frysåterföring" här och fyll i uppgifterna innan du signerar.

Samtycke vid insemination

Denna blankett ska fyllas i och undertecknas av make/partner till den som insemineras.

Öppna blanketten här, fyll i och signera.