Frysåterföring

Frysåterföring

Omkring hälften av IVF/ICSI-behandlingarna ger upphov till ett överskott av återsättningsbara embryon. Dessa embryon fryses ned för återföring i ett senare skede, antingen om den färska behandlingen inte lyckas eller för syskonförsök längre fram.

Frysåterföring görs i anslutning till en egen eller en stimulerad ägglossning. Vilken dag efter ägglossning tining och återföring sker beror på vilken dag efter ägguthämtning embryot blev fryst. Planeringen av frysåterföring sker i samråd med kliniken. Ring oss om du har frysta embryon och vill göra en frysåterföring!

Intyg från mannen vid frysåterföring
Om mannen inte kan följa med till kliniken vid en frysåterföring behöver vi ett intyg där det framgår att han är införstådd i och godkänner att återföringen sker. Intyg att skriva ut och fylla i hittar du här.