Om Linnékliniken

Välkomna till Carl von Linnékliniken

Kvalitet i verksamheten och omsorg om de som söker vår hjälp står högst upp på vår dagordning. Vår erfarenhet inom området är lång. Kliniken startade 1990. Vi har hittills hjälpt 11000 barn att komma till världen. Tillsammans med antalet behandlingar som genomförts hos oss varje år gör det Carl von Linnékliniken till en av de största IVF-klinikerna i Norden. För att lära oss mer bedriver kliniken även forskning. Ett flertal vetenskapliga arbeten har blivit publicerade i internationella tidskrifter.

Carl von Linnékliniken är en del av GeneraLife. Lär mer om samarbetet här.

Personal och psykologer

På Carl von Linnékliniken arbetar mångårigt erfarna, och kunniga personer i alla personalkategorier. Alla läkare har forskningsbakgrund och är disputerade. Vi gör allt vi kan för att hjälpa er genom utredning och behandling och att erbjuda den behandling som ger den största chansen att uppfylla er dröm om graviditet och barn. Vi vill samma sak som ni - att vi ska kunna hjälpa er dit.

Säg hej till vår personal

Kvalitetsarbete

Kvalitet och noggranna rutiner är mycket viktigt för lyckat resultat vid IVF-behandling. Som ett led i vår ambition om högsta möjliga kvalitet har vi arbetat för att certifiera kliniken enligt ISO 9001. Det Norske Veritas (DNV) har genomfört revision och utfärdat certifikat 2006-SKM-AQ-2282. Certifikatet gäller vår verksamhet med benämning "Investigation and Treatment of Patients with Fertility Problems".

Lär mer om vårt kvalitetsarbete

Hos oss får alla eget rum

Kliniken är inrymd högst upp i en pampig regementsbyggnad från 1800-talet. Här fick vi själva planera designen så att den skulle bli perfekt för vår verksamhet. Vi tror att en lugn och avspänd miljö är bra för er under utredning och behandling.

Våra enkäter talar för att detta är något som uppskattas mycket av patienterna. Många noterar glatt att vi ligger långt ifrån landstingsgrått. Patienterna får vila ut i riktiga rum och inte i små bås, som tyvärr blivit vanligt på IVF-kliniker. Sommaren 2007 har inredningen uppfräschats ytterligare. På väggarna hänger bilder av fotografen Lasse Molin. De har alla anknytning till Carl von Linné. Färger och möblering är nu enligt Feng shui. Vår designer, Birgitta Åstrand, är övertygad att det kommer lyfta behandlingsresultaten än mer. Kanske är det så?