Whistleblowing policy

Whistleblowing policy

För Carl von Linnéklinikens är engagemang för etik och efterlevnad av lagen helt grundläggande.
Kliniken tillhandahåller en intern informations-/kommunikationskanal. Genom den kan du på ett säkert och konfidentiellt sätt kan anmäla beteenden som kan anses olämpliga, lagöverträdelser eller kriminella handlingar, som ägt eller äger rum och omfattar eller påverkar om Carl von Linnékliniken. I gruppens "Whistleblowing policy" kan dig läsa mer. Du hittar den på denna länk.

Via denna länk når du vår interna informationskanal, där du kan läsa mer och göra din anmälan. Klicka på "Intern kommunikationskanal" längst ned på sidan