Miljöpolicy

Carl von Linnéklinikens miljöpolicy

I Carl von Linnéklinikens arbete med utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet utgör miljö en integrerad och naturlig del av verksamheten.

Vi ska, med efterlevnad av aktuella miljölagar och andra krav, ständigt sträva mot att minimera all tänkbar miljöpåverkan som uppstår på grund av vår verksamhet.

Detta uppnås genom:
- att aktivt styra verksamheten så att vår resursanvändning minimeras
- att engagera och informera vår personal i miljöfrågor för en aktiv medverkan till förbättringar
- att våra produktval före, under och efter användandet så långt möjligt är miljöanpassade
- att informera våra patienter om vår verksamhets miljöprofil

Miljöarbetets övergripande mål är att:
- minska resursförbrukningen
- minska klimatpåverkan

Carl von Linnékliniken är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Se även här.