GeneraLife - IVIRMA

Carl von Linnékliniken - en del av GeneraLife/IVIRMA

Carl von Linnékliniken blev hösten 2020 en del av GeneraLife – en europeisk grupp IVF-kliniker. GeneraLife bestod då av ett nätverk av ett antal kliniker som när vi gick med omfattade fyra länder (Italien, Spanien, Tjeckien och Sverige). Sedan dess har gruppen vuxit.

Sommaren 2022 kom även Livio-klinikerna med i gruppen. I början av 2023 utökades den med hela IVIRMA-koncernen. Det gör oss till en av klinikerna i världens största IVF-koncern. De ingående klinikerna har hög medicinsk nivå och delar samma värderingar: transparens, ärlighet och patientcentrerad verksamhet genom hela behandlingen.

Vi är glada och stolta över att vara en del av detta nätverk av kvalificerade och vetenskapligt orienterade, evidensbaserade men samtidigt innovativa IVF-kliniker. Företrädare för gruppens kliniker publicerar också, återkommande, forskning i de viktigaste vetenskapliga tidskrifterna inom fertilitetsområdet.

Gruppens mål är att ingående kliniker ska erbjuda den bästa behandlingen för varje enskild patient utifrån senaste och bästa tillgängliga vetenskapliga evidens. Kvalitativ infertilitetsbehandling ska också vara lättillgänglig, oavsett var man bor.

Vi vet att ofrivillig barnlöshet innebär en svår prövning. Vi skapar inte falska förväntningar genom att lova mer än vad som är möjligt, men vi använder alla tillgängliga medel för att skapa de förutsättningar som behövs för att nå ditt och vårt gemensamma mål: ditt barn.